Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Sverigedemokraterna Alvesta

Välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

David Kristiansson

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Medlemsinformation efter valet

  Av arvid.nikolausson den 23 september, 2018
  0

  Hej alla gamla och nya medlemmar!

  Det har varit en väldigt intensiv valrörelse för alla inblandade. Samtidigt har det varit otroligt roligt, och vi är väldigt nöjda med den insats vi gjort, och det valresultat vi fick. Vi kan numera titulera oss som Alvestas tredje största parti, och den nya fullmäktigegruppen är i full gång med att diskutera hur arbetet kommer att läggas upp framöver. Det råder en överlag god stämning i föreningen, och vi är övertygade om att det är mycket starkare och bättre SD Alvesta som tar plats i kommunfullmäktige under kommande mandatperiod.

  För föreningens del så innebär mellanvalsperioden att vi bl.a. kommer att ägna oss mer åt medlemsvärvning och medlemsvård, och se till att alla känner sig nöjda med sitt medlemskap. Vi har flera idéer och vi hoppas kunna få ut information så snart som möjligt! Det kommer även redan nu att påbörjas arbete med att hitta nya kandidater till kommande val, både till fullmäktige 2022 och till kommunföreningens styrelse, som väljs på årsmötet i början av varje år. Jag hoppas att jag får se flera av er under kommande medlemsevenemang! (Är ni nyfikna på verksamheten så går det även givetvis alltid att hitta en tid för en fika på tu man hand.)

  Tills dess, stort tack för ert stöd och för att ni valt att bli eller fortsätta vara medlemmar – det betyder otroligt mycket!

  Med vänliga hälsningar

  Arvid Nikolausson, Ordförande Sverigedemokraterna Alvesta

 • Fortsatt starkt stöd i Alvesta

  Av arvid.nikolausson den 10 september, 2018
  0

  Enligt det preliminära valresultatet har vi fått förnyat förtroende av väljarna att förvalta våra 7 mandat i fullmäktige. Vi har även intagit platsen som tredje största parti efter att Centerpartiet backat ca 1,6 %.

  Vi ser det som att väljarna ser att vi är seriösa, att vi har utvecklats och är villiga att ge oss sin röst ännu en gång.
  Vår viktigaste uppgift nu är att förvalta detta förtroende på ett så bra sätt som möjligt. Vi är glada över att kunna säga att vi har större möjlighet än någonsin att göra just detta den kommande mandatperioden, och ser fram emot att utveckla politiken ytterligare.

  Ett STORT tack till alla som har hjälpt till i valrörelsen, till de hundratals som kommit för att prata med oss, och självfallet ni som har röstat på oss!

  Valresultat (2014 inom parantes):
  Kommunfullmäktige: 14,5 (14,5)
  Regionfullmäktige: 15,7 (14,0)
  Riksdag: 25,2 (21,7)

 • Nationaldagsfirande 2018

  Av arvid.nikolausson den 6 juni, 2018
  0

  Även i år genomfördes ett nationaldagsfirande i SD Alvestas regi. Vi hade förmånen att vara vid det vackra och idylliska Grönabergs soldattorp, som har restaurerats mycket omsorgsfullt efter det torp som tjänade som bostad åt minst 19 av rotens soldater mellan åren 1670 och 1898.

  Dagen erbjöd grillning, tipsrunda, tårta, och ett intressant föredrag om soldattorpets historia.

  Stort tack till Grönabergs roteförening, och alla ni som deltog under dagen. Vi ser redan fram emot nästa år!

       

 • Arvid Nikolausson debatterar mot Per Ribacke (S) om den planerade moskén

  Av arvid.nikolausson den 10 maj, 2018
  0

  Under kommunfullmäktige den 8/5-2018 gick Sverigedemokraterna Alvestas Ordförande Arvid Nikolausson upp på allmänhetens frågestund, för att försöka skaffa sig en bild av vad de styrande anser om den planerade moskén, och huruvida man ansåg det problematiskt at man avser bedriva könsegregation i densamma.

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke angående den planerade moskén

  Av arvid.nikolausson den 28 april, 2018
  0

  Vid Nämnden för Myndighetsutövnings möte den 2018-03-12 beviljades bygglov för ett kulturcentrum (läs moské) i Alvesta. Trots de många och sakliga argument från boende om bl.a. trafiksituationen och det närliggande dagcentret, verkar man inte ha tagit någon hänsyn till eller brytt sig om att bemöta dessa. Ärendet har nu, med all rätt, överklagats, och vi kan bara hoppas på att Länsstyrelsen uppvisar en större respekt för människorna och miljön i närområdet.

  Ytterligare en aspekt som det talats mindre om är jämställdhetsperspektivet och den från majoritetssamhället kraftigt avvikande kulturen som nu ser ut att kunna sätta en permanent prägel på Alvesta. Den som tagit del av planritningarna och verksamhetsbeskrivningen kan lätt konstatera att man har för avsikt att bedriva könssegregering och att man kommer hålla kvinnliga besökare åtskilda från manliga. Med anledning av ovanstående efterlyser Sverigedemokraterna följande svar:

   

  1. Är det Alvesta kommuns ambition att uppmuntra kulturella strukturer likt de som angetts ovan?

   

  1. Enligt kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy ska man bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete som utgår från en grundläggande princip om likabehandling och ickediskriminering oavsett kön. Är Per Ribacke av uppfattningen att den verksamhet som kommer att bedrivas är överensstämmande med kommunens policy?

   

  1. I SMP 13/4 kunde vi läsa att man ännu inte löst trafiksituationen. Den 9/3–17 skrev även Per Ribacke och Sebastian Ohlsson i en debattartikel uttryckligen att ”Kommunen ansvarar för trafikplaneringen och denna ingår i bygglovsprocessen.”

  Varför går man till beslut i ett så pass omfattande ärende trots att man inte har erforderligt beslutsunderlag?

   

  1. Rikskriminalpolisen har klassat Rönnemyr som ett av de 55 områden i Sverige där kriminella har makt över lokalsamhället. Dessa områden präglas av ett kulturellt utanförskap. Vad har ni för svar till de kommuninvånare som uttrycker oro över att ett sådant här projekt förstärker och cementerar utanförskapet?