Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Sverigedemokraterna Alvesta

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

David Kristiansson

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Nationaldagsfirande 2018

  Av arvid.nikolausson den 6 juni, 2018
  0

  Även i år genomfördes ett nationaldagsfirande i SD Alvestas regi. Vi hade förmånen att vara vid det vackra och idylliska Grönabergs soldattorp, som har restaurerats mycket omsorgsfullt efter det torp som tjänade som bostad åt minst 19 av rotens soldater mellan åren 1670 och 1898.

  Dagen erbjöd grillning, tipsrunda, tårta, och ett intressant föredrag om soldattorpets historia.

  Stort tack till Grönabergs roteförening, och alla ni som deltog under dagen. Vi ser redan fram emot nästa år!

       

 • Arvid Nikolausson debatterar mot Per Ribacke (S) om den planerade moskén

  Av arvid.nikolausson den 10 maj, 2018
  0

  Under kommunfullmäktige den 8/5-2018 gick Sverigedemokraterna Alvestas Ordförande Arvid Nikolausson upp på allmänhetens frågestund, för att försöka skaffa sig en bild av vad de styrande anser om den planerade moskén, och huruvida man ansåg det problematiskt at man avser bedriva könsegregation i densamma.

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke angående den planerade moskén

  Av arvid.nikolausson den 28 april, 2018
  0

  Vid Nämnden för Myndighetsutövnings möte den 2018-03-12 beviljades bygglov för ett kulturcentrum (läs moské) i Alvesta. Trots de många och sakliga argument från boende om bl.a. trafiksituationen och det närliggande dagcentret, verkar man inte ha tagit någon hänsyn till eller brytt sig om att bemöta dessa. Ärendet har nu, med all rätt, överklagats, och vi kan bara hoppas på att Länsstyrelsen uppvisar en större respekt för människorna och miljön i närområdet.

  Ytterligare en aspekt som det talats mindre om är jämställdhetsperspektivet och den från majoritetssamhället kraftigt avvikande kulturen som nu ser ut att kunna sätta en permanent prägel på Alvesta. Den som tagit del av planritningarna och verksamhetsbeskrivningen kan lätt konstatera att man har för avsikt att bedriva könssegregering och att man kommer hålla kvinnliga besökare åtskilda från manliga. Med anledning av ovanstående efterlyser Sverigedemokraterna följande svar:

   

  1. Är det Alvesta kommuns ambition att uppmuntra kulturella strukturer likt de som angetts ovan?

   

  1. Enligt kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy ska man bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete som utgår från en grundläggande princip om likabehandling och ickediskriminering oavsett kön. Är Per Ribacke av uppfattningen att den verksamhet som kommer att bedrivas är överensstämmande med kommunens policy?

   

  1. I SMP 13/4 kunde vi läsa att man ännu inte löst trafiksituationen. Den 9/3–17 skrev även Per Ribacke och Sebastian Ohlsson i en debattartikel uttryckligen att ”Kommunen ansvarar för trafikplaneringen och denna ingår i bygglovsprocessen.”

  Varför går man till beslut i ett så pass omfattande ärende trots att man inte har erforderligt beslutsunderlag?

   

  1. Rikskriminalpolisen har klassat Rönnemyr som ett av de 55 områden i Sverige där kriminella har makt över lokalsamhället. Dessa områden präglas av ett kulturellt utanförskap. Vad har ni för svar till de kommuninvånare som uttrycker oro över att ett sådant här projekt förstärker och cementerar utanförskapet?
 • Sverigedemokraterna Alvesta presenterar sin preliminära valsedel för valet 2018!

  Av arvid.nikolausson den 17 februari, 2018
  0

  Den 4/2 hade Sverigedemokraterna Alvesta sitt årsmöte. Då klubbades även listan för kommunfullmäktige igenom.
  Samtliga i styrelsen känner en stor tilltro till de personer som hittills står med, och det är med entusiasm som vi närmar oss valet och dagen då vi kommer att axla det ansvar som väljarna ger oss.

  Här nedan ser du de namn som kommer att stå på Sverigedemokraternas valsedel vid kommunvalet 2018. Observera att detta är en preliminär lista och att ytterligare förändringar kan komma att ske.

  1. David Kristiansson, 46, Vislanda, Vaktmästare
  2. Heléne Nydén, 52, Slätthög, Snickare
  3. Anette Lindström, 55, Moheda, Administratör
  4. Oskar Andersson, 26, Vislanda, Dräng
  5. Yvonne Erlandsson, lokalvårdare
  6. Kenneth Atles, 68, Lönashult, Pensionär
  7. Robin Berg, 24, Moheda
  8. Ulf Gustafsson, 63, Alvesta, Pensionär
  9. Nellie Nieminen, 32, Moheda, Vårdbiträde
  10. Jens Arnebert, 36, Moheda, Målare

 • Första möte med nya fullmäktigegruppen!

  Av arvid.nikolausson den 10 februari, 2018
  0

  Idag hade SD Alvesta sitt allra första möte med majoriteten av personer som blivit framröstade att stå på valsedeln i kommunfullmäktige valet i höst. Syftet var bland annat att lära känna varandras politiska hjärtefrågor, vilka frågor som kan bli aktuella inför valet, och upplägget kring det framtida politiska arbetet. Kort sammanfattat var det ett lyckat och givande möte, och vi ser fram emot att gå in i valrörelsen – större och starkare än någonsin!