Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Sverigedemokraterna Alvesta

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

Basic RGB

 • Vi kommenterar uteslutningen av fd. gruppledaren i SD Alvesta

  Av arvid.nikolausson den 1 oktober, 2017
  0

  I media har man i veckan kunnat läsa om att Benny Lundh Johansson, tidigare gruppledare och ordförande i SD Alvesta har blivit utesluten med omedelbar verkan. Med anledning av detta vill styrelsen i föreningen härmed nyansera den bild som Benny flitigt förmedlat i media, framförallt i Smålandsposten i ett antal månader nu.

   

  I huvudsak har kritiken bestått av påståenden som tysthetskultur, vuxenmobbning, ryggdunkarklubb, toppstyrning etc. Samtliga i styrelsen anser att den här bilden är helt felaktig och bygger på vanföreställningar, högst subjektiva iakttagelser och en allmän misstro gentemot sitt parti och sina partikamrater. Som vi ser det finns det flera anledningar till varför Benny valt att kritisera partiet så hårt och till varför man upplever en så svart bild av internorganisationen. Alla dessa anledningar i kombination med varandra har gjort att partiet till slut kommit fram till att han inte längre kan företräda partiet, något som vi instämmer med.

  • Flera i styrelsen har haft idéer och velat bidra med motioner och tagit initiativ till lämpliga frågor att ta upp, och vi var ca 7st som erbjöd sig att hjälpa till med den senaste budgeten. Inga av dessa intressen togs tillvara på, utan Benny satt ensam mitt i natten och skrev motioner och interpellationer, som inte förankrats och diskuterats vare sig i fullmäktigegruppen eller hos någon annan, och ingen av oss har haft vetskap om handlingarna förrän det antingen är fullmäktigemöte eller står att läsa i tidningen. Det är en självklarhet att gruppledaren har en samordnande och organisatorisk roll i det politiska arbetet. Tidigare har partiet snarare agerat som hans personliga opinionsplattform.

   

  • Rent organisatoriskt sett har verksamheten succesivt blivit bättre och bättre, särskilt under det senaste året tack vare många duktiga och fantastiska människor. Både arbetsordningen, kommunikationen, medlemsvården och positiviteten har förbättrats avsevärt, och sammanfattningsvis ser förutsättningarna för föreningen bättre ut än på många år. Dock har inte Benny haft någon drivande roll i det här, utan styrelsen har efter bästa förmåga gjort vad vi kunnat för att utveckla verksamheten och ta hand om medlemmar och aktivera dessa, trots att vi inte haft tillgång till medlemslistor och trots att Benny, trots uppmuntringar från flera, inte visat intresse för att bedriva en aktiv medlemsvård.

   

  • Misstro gentemot partiet och sina medarbetare. Man såg konflikter och dolda agendor hos ett växande antal aktiva allteftersom tiden gick, och varje initiativ från någon annan betraktades som ett steg i ledet för att så småningom kuppa bort honom. I Smålandsposten i onsdags säger Benny att han vetat att han varit på väg bort i två år. Givetvis så blir det här en självuppfyllande profetia. Utgår man från och agerar utefter det faktum att man inte ser sig ha någon framtid i partiet och är på väg ut, och ser alla som fiender så är det självfallet ohållbart att inneha en ledande position inom partiet.

   

  • I intervjun säger Benny också att ”det enda jag har velat är att förbättra partiet intern men så fort man uttrycker en avvikande åsikt så åker man ut. Åsiktsfrihet och demokrati är inget man accepterar.” Detta är något som är väldigt märkligt, då man inte framförde några som helst klagomål eller farhågor för styrelsen innan man gick ut i media och smutskastade densamma. Benny var även vald till ombud till landsdagarna på distriktets årsmöte, så att han inte skulle ha någon möjlighet att uttrycka sig är inte bara en felaktig beskrivning av partikulturen utan även fel rent objektivt.

   Med det sagt ska alla missförhållanden inom partiet givetvis tas på största allvar och åtgärdas. Dock så är det en avsevärd skillnad mellan att vara ”visselblåsare”, och att öppet såga hela partiet och uppmana folk att inte rösta på oss. Innan man går så långt bör man ställa sig några frågor – ”har jag gjort allt i min makt för att åtgärda problemen internt? Och är är i så fall anledningen till att jag inte får gehör för mina farhågor att de är obefogade?” Svaret på fråga 1 är ”nej” och svaret på fråga 2 är ”ja”.

   

  Sammanfattningsvis så kan styrelsen gå i god för att partiet lokalt på sikt inte tagit skada eller minskat i styrka på grund av Bennys uteslutning. Beslutet att utesluta Benny är snarare en konsekvens av att organisationen har vuxit så pass mycket. Partiet hade aldrig kunnat bli större än vad Benny var om man hade behållit honom, därför bör man se det här tråkiga men nödvändiga beslutet som en del i utvecklingen och ett kvitto på att vi hela tiden utvecklas till det bättre.

  Framtiden ser ljus ut och det finns alla möjligheter för oss att göra ett bra val i kommunen. Därför vill vi härmed uppmana samtliga som vill verka för ett bättre Sverige och delar våra värderingar att bli medlemmar och vara med när vi skriver svensk politisk historia.

   

  Som en vis partiledare sade en gång: ”ibland måste man bli färre för att kunna bli fler”.

   

  För mer information, kontakta oss på alvesta@sd.se

   

  SD Alvesta

   

   

 • Nationaldagsfirande

  Av arvid.nikolausson den 6 juni, 2017
  0

  Idag samlades närmare 50 personer när Alvesta & Älmhult allra första nationaldagsfirande av stapeln, som anordnades i samverkan med Växjö & Tingsryds kommunförening. Det var en väldigt lyckad tillställning, och både arrangörer och deltagare var otroligt nöjda. Stämningen var på topp, och det bjöds på rikligt med mat och tårta.

  Utöver det fanns det även en ”äventyrstipsrunda” med olika deltävlingar som stångstörtning, hästskokastning och prickskytte. Vi hade även ett eget lotteri med priser ur SD-butiken, försäljning av Jimmie Åkessons böcker, utdelning av flygblad, representation från Ungsvenskarna Kronoberg och från kommunen för de som var intresserade av vårt arbete där.

  Stort tack till alla som gjorde den här fantastiska dagen möjlig!

  Varmt välkomna nästa år igen!

  Musikunderhållning av Yngve Tolebjer och Arvid Nikolausson

  Ordförande Benny Lundh Johansson hälsar alla välkomna

  Hästskokastning, som utgjorde en av deltävlingarna i vår tipsrunda.

  Medarrangör Arvid Nikolausson informerar om evenemanget, och om upplägget för dagen.

  Ett populärt inslag var stångstörtningen, en forntida spellek som idag främst utövas på Gotland.

 • Är ”Folkets Hus” hela folkets hus?

  Av arvid.nikolausson den 24 mars, 2017
  0

  Ikväll fick vi beskedet att vi har blivit portade från Folkets Hus i Alvesta – en vecka innan vår föreläsning om Islam var tänkt att gå av stapeln, med bl.a. den före detta muslimen Mona Walter som föreläsare. Det kom som en överraskning för oss, särskilt då det var över en månad sedan vi gick ut med information om att vi skulle arrangera föreläsningen, och Folkets Hus därför haft all möjlighet att agera tidigare.

  Vi anser att detta är något som vi är skyldiga medborgarna i kommunen. Många människor känner en genuin oro inför samhällsutvecklingen, och alltfler tvingas i första hand bli vittne till de värdekonflikter som uppstår mellan olika kulturer. Den här föreläsningen var tänkt som ett tillfälle att ge alla medborgare en chans att ställa frågor, diskutera, och få en mer nyanserad bild av Islam än den man brukar bli serverad av medie- kultur- och politiker-etablissemanget. Av just denna anledning skulle det hållas öppet för allmänheten och vara gratis.

  Det är mycket allvarligt och ett direkt hot mot demokratin, yttrande- och mötesfrihet när man slår undan benen för dessa människor, och därmed nonchalerar deras rätt att göra sin röst hörd. Det blir nästintill löjeväckande när man från Folkets Hus centralt säger sig inte vilja hyra ut till ”exkluderande” rörelser, samtidigt som man själv exkluderar och spottar på såväl Mona Walter som närmare en fjärdedel av Sveriges röstberättigade.

  Tyvärr är det ett mönster som vi har sett i Sverige under lång tid. Alltför länge har folks oro och rätt att uttrycka den fått stå tillbaka till förmån för det politiskt korrekta etablissemangets monopol på verklighetsbeskrivning och egna spelregler för vem som har rätt att komma till tals. Det är dags att vi tar tillbaka makten över vår möjlighet att tycka och framföra vad vi vill, och stå upp för det vi står för!
  Vi vägrar dock att låta oss stoppas av det här, utan gör just nu allt vad vi kan för att hitta en ny lokal att hålla föreläsningen i. Vi uppmanar alla som vill delta på föreläsningen att anmäla sig till alvesta@sd.se för att på så sätt inte missa informationen och säkra sin plats.

  Vi kommer hålla er informerade!

  Benny Lundh Johansson
  Styrelsen SD Alvesta & Älmhult

 • Moské i Alvesta – vad tycker vi?

  Av arvid.nikolausson den 22 januari, 2017
  0

  Vi har fått väldigt stor respons den senaste tiden angående det omtalade moskébygget i Alvesta. Efter att först ha väckt Frågan har nu både Smålandsposten och Sveriges Radio rapporterat om det, och det är något som det fortfarande rapporteras flitigt om. Det är uppenbart att det är en fråga som berör och en viktig fråga för Alvestaborna, i synnerhet de som bor i det aktuella området.

  Rent principiellt motsätter vi oss att det ska finnas ett islamiskt Kulturcentrum i Alvesta. Det är för oss uppenbart att den utveckling vi sett de senaste decennierna har skapat stora spänningar och problem, och det här projektet är ett ytterligare ett steg i samma riktning. Det kommer inte att öka de idag segregerade samhällsgruppernas möjlighet att anpassa sig till svenska samhället, utan snarare bygga vidare på muslimers alienering från majoritetssamhället. I det läge som Sverige befinner sig i just nu, med stora problem med utanförskap och segregation, är det av största vikt att vi bryter mönstret och ser till att alla känner tillit och gemenskap med varandra och att vi är en del av ett och samma samhälle.

  Dock så ska det poängteras att det är svårt att från politisk håll hindra privata föreningar och organisationer att upprätta byggnader på en enbart principiell grund. Oavsett vad man tycker så är det viktigt att vi respekterar religionsfriheten samt är konsekventa och förhåller oss till de lagar och förordningar som finns.

  Med det sagt vill vi ändå vara tydliga med att vi inte stödjer uppförandet av en moské och Kulturcentrum med hänvisning till förklaringen ovan, och vi kommer göra vad vi kan för att lyfta fram de problem som vi ser. Dels av samma anledningar som framförts av boende i området, bl.a. Trafiksituationen, den ökade otryggheten och risken för mordbränder och våld, men även med hänvisning till avslöjanden som gjorts i andra moskéer runtom i Sverige.

  Bland annat har det uppdagats stora brister på respekt för svensk lag och kultur i flera moskéer. När Uppdrag Granskning gjorde ett program om svenska moskéer visade det sig att ett stort antal moskéer bl.a. uttryckte sitt stöd till månggifte, att kvinnan inte har rätt till att neka sin man sex, och att kvinnan inte ska anmäla till polisen om hon blir misshandlad. I Gävles moské avslöjades det av Gefle Dagblad att man vill sprida Salafismen, den inrikting inom islam som delas av bl.a. Al Qaida och IS och som är dominerande i Saudiarabien. Al Taqwa ungdomsförening har anordnat föreläsningar på Skärholmens moské i Stockholm, en grupp som knutits till svenska jihadresenärer och har öppet hyllat flera framstående islamister och har medlemmar som även hyllar Usama bin Ladin. Göteborgs moské på Hisingen finansieras till 100% av Saudiarabien. I Halmstad moské beskrev man homosexualitet som ett ”virus”, och i ytterligare ett stort antal moskéer i städer runtom i Sverige finns det kopplingar till jihadresenärer och extremism. Dessutom kan det nämnas att flera av dessa moskéer erhåller statsbidrag.

  Det ska som alltid poängteras att det här inte behöver vara representativt för alla muslimska föreningar, men det är mer än tillräckligt för att man ska förhålla sig starkt kritiskt och försiktigt gentemot ytterligare moskébyggen. Vi misstror inte den förening som önskar bygga moskén i synnerhet, men man måste förstå vår, och även många andra människors genuina oro över den utveckling i Sverige som underlättat för islamismen att få ökat fäste i Sverige. Därför är det av största vikt att man är öppen med vad man bedriver för verksamhet, vilken tolkning man gör av islam, hur stor roll det bör spela i det svenska samhället, samt i detalj redogör vem/vilka som står som finansiär(er) för projektet.

 • Moské i Alvesta?

  Av arvid.nikolausson den 4 januari, 2017
  0

  På kort tid har vi fått flera indikationer på att det finns planer på att uppföra en moské i Alvesta tätort. Sedan nyår har vi tagit del av två åtskilda källor som påstår detta.

  Med anledning av detta och av hänsyn till kommuninvånarna vill vi reda ut det här i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka ryktesspridning och få klara besked med en gång. Ett uppförande av en moské är något som sätter en stor prägel på samhället och inte minst på närområdet, och därför är det angeläget att man tydligt klargör huruvida det finns planer för ett sådant projekt eller ej och hur detaljerna ser ut – Både för invånarnas och för kommunens skull, då man annars riskerar att urholka förtroendet för kommunen och dess relation till medborgarna.

  Inledningsvis finns det flera viktiga frågor som man bör få svar på Alvesta kommun, bland annat:

  1. Ett rakt svar på huruvida det har förts diskussioner om att uppföra en moské, och hur långt i processen ärendet i så fall hittills har kommit.

  2. Vem står som byggherre och har ansvar för byggnationen?

  3. Var ska moskén byggas och hur ska den se ut utseendemässigt?

  4. Hur finansieras projektet? Kommer kommunen att bistå med resurser för att genomföra byggnationen? Vem/vilka kommer att finansiera?

  5. När förväntas moskén vara uppförd?

   

   

  Vi ser förväntansfullt fram emot svar från berörda på ovanstående frågor!