Välkommen till

SD Alvesta

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Motion Resa på särskilt boende I juni 2022 motionerade vi om att ge våra äldre en möjlighet att komma ut och resa ”med tåg” utan att behöva lämna sitt särskilda boende. Då många av våra äldre har små möjligheter att komma ut på någon utflykt ville vi vända på steken och ge dem resan på […]

läs mer

Svar på motion ang. Stenlyckesalen

En av Alvesta kommuns lokaler, Stenlyckesalen, har under många år hyrts ut av Folkets Hus-föreningen trots att kommunen äger lokalen. Inga skriftliga avtal har funnits, endast någon typ av handslag. Vi i SD Alvesta har blivit nekade att använda Stenlycke-salen för våra sammankomster. Det enda skälet till detta har varit den något märkliga människosyn man […]

läs mer

Årsmöte

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun har haft sitt årsmöte. Under trivsamma former genomfördes förhandlingarna och en ny styrelse valdes. Denna består av : Lena Nikolausson, ordf. Mats Johnsson, vice ordf. Robin Berg, 2:e vice ordf. Oskar Andersson, ledamot Oscar Hildingsson, ledamot Jens Nieminen-Arnebert, ersättare Nellie Arnebert-Nieminen, ersättare (saknas på bild) Pernilla Wikelund ledde förhandlingarna med Oscar […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kronoberg