Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Sverigedemokraterna Alvesta

Välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Robin Berg

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Årsmöte 2020!

  Av arvid.nikolausson den 9 februari, 2020
  0

  Idag den 2020-02-09 hade Sverigedemokraterna Alvesta sitt årliga årsmöte. Vi började dagen med att avnjuta en uppskattad sopplunch med tillhörande fika. Därefter startade mötesförhandlingarna, där vi sammanfattade året som gått med verksamhetsberättelse från bl.a. styrelsen och fullmäktigegruppen. Mötet avklarades utan komplikationer, och den nya styrelsen valdes av ett enhälligt årsmöte. Vi avtackade även de som suttit i styrelsen under 2019 med varsin blombukett.

  Stort tack till alla medlemmar som dök upp, samt till Krister Salomonsson och Jeanette Schölin som agerade mötesordförande och mötessekreterare. Tack även till valberedningen och revisorerna som gjort ett fantastiskt arbete, och tack till er som suttit i styrelsen under 2019. Och givetvis – ett stort lycka till till den nyvalda styrelsen!


  Förberedelser i full gång

   


  Gruppledare Robin Berg föredrar det parlamentariska arbetet under 2019.

   


  Den nyvalda styrelsen. från v.t.h: Robin Berg (suppleant), Oskar Andersson (2 vice ordförande), Nellie Nieminen
  (ledamot), Arvid Nikolausson (ordförande), Lena Nikolausson (ledamot), Jens Arnebert (2 suppleant), Lars
  Eriksson (3 suppleant). Frånvarande: Oscar Hildingsson (vice ordförande)

   

 • Pressmeddelande med anledning av val av ny gruppledare/vice gruppledare

  Av arvid.nikolausson den 19 januari, 2020
  0

  Fullmäktigegruppen har den 19/1 sammanträtt på ett gruppmöte, där vi beslutade att välja en ny gruppledare och vice gruppledare. Båda besluten fattades med total enighet. De nyvalda personerna på respektive post är följande:

   

  Gruppledare

  Robin Berg

  Vice gruppledare

  Ulf Gustafsson

   

  Beslutet att se över organisationen i fullmäktigegruppen grundar sig på överenskommelse för närmare ett år sedan, där stora delar av gruppen lyfte fram vissa saker där man ansåg att det fanns förbättringspotential. Man kom då överens om att låta det gå en tid, och därefter utvärdera hur arbetet har fungerat under året. Förändringarna i gruppen är alltså något som vuxit fram sedan en lång tid tillbaka, och har föregåtts av noggranna överväganden.

  Efter valet var en stor del av våra fullmäktigeledamöter nya. Under det senaste året har många visat en fantastisk utveckling, både kunskapsmässigt och ledarskapsmässigt. Det finns ett genuint engagemang och vilja bland ledamöterna, och det är viktigt att ha en organisation och arbetsmiljö som tar tillvara på och stöttar det engagemanget, samt lyfter upp våra företrädare och tillåter dessa att växa i sin roll. Att välja en gruppledare som tror på den gruppen man är en del av och företräder och innehar stöd av densamma är därmed en nödvändighet för att det ska vara möjligt.

  Till väljare i allmänhet, men även till våra kollegor från andra partier i fullmäktige, vill vi säga att vi har förståelse för att det väcker frågor om partiets struktur och skick i Alvesta. Vi ser dock inte det här som en kortsiktig åtgärd. Beslutet vi tar nu görs med blickarna mot de kommande åren och kommande mandatperioder, och det är just därför vi landar i att det här är ett nödvändigt beslut som måste tas. Vi måste göra det som vi tror är bäst för partiet på lång sikt, även om det i det korta perspektivet kan framstå som negativt när man betraktar det utifrån. Vi vill dock poängtera att den interna stämningen i gruppen som helhet är mycket god och positiv.

  Vi har tagit beslut som inneburit påfrestningar både internt och medialt förr. Samtliga av dessa beslut har dock visat sig vara rätt, och har varje gång bidragit till att partiets seriositet och sammanhållning stärkts. Vi är övertygade om att det är så även den här gången.

   

  Fullmäktigegruppen Sverigedemokraterna Alvesta

 • Svag argumentation vid avslag av våra motioner i utbildningsnämnden 26/6

  Av arvid.nikolausson den 8 juli, 2019
  0

  Vid utbildningsnämndens senaste möte Den 26/6 bereddes två motioner från oss. Den ena motionen går ut på att införa ett mobilförbud i skolan, och den andra syftar till att utreda hur elevers betyg påverkas av lärarnas sjukfrånvaro. Man beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå båda motionerna.

  Anette Lindström, vår ordinarie ledamot i utbildningsnämnden kommenterar:

  ”Jag tycker att det är synd att man väljer att yrka avslag på båda motionerna. Flera ungdomar som vi pratat med säger sig vara trötta på att många sitter med näsan i mobilen, istället för att koncentrera sig på läraren och undervisningen. Detta är ett reellt problem, och Alvesta är ganska unika med att inte ha något förbud alls. Enligt Lärarnas Tidning 29/8-2016 är det endast 6 % av skolorna som inte har något förbud alls, medan 40% har ett totalt mobilförbud. Det är något som har stöd bland både lärare och elever, som vittnar om ökad studiero, med rörlighet på rasterna och minskat antal kränkningar och mobbning på nätet.

  Man motiverar avslaget till motionen med att det håller på att utredas på nationell nivå. Det är dock såklart inte ett seriöst argument. Lagen kommer inte att (förutsatt att den går igenom) träda i kraft förrän 2021, och det finns ingenting som hindrar att kommunen fattar det beslutet på eget hand. Att man ändå inte är beredd att göra något tyder tyvärr på en viss bekvämhet, och är något som kommer att drabba hundratals elever i kommunen.

  Många vittnar även om att de tycker det är jobbigt att byta lärare hela tiden då ordinarie lärare är sjukskriven. Man känner att det blir sämre kontinuitet i skolgången. En utredning som visar vilken effekt lärares frånvaro har för eleverna hade bidragit till att visa hur viktigt det är med nöjda och välmående lärare, och därmed höja incitamenten för att ta hand om personalen inom kommunens skolor.”

 • Utvecklingskonferens 2019

  Av arvid.nikolausson den 8 juni, 2019
  0

  Den 1-2 Juni gick Sverigedemokraternas utvecklingskonferens 2019 av stapeln. Över 800 Sverigedemokrater från landets kommuner träffades i Norrköping för att utbildas i allt från ledarskap, styrelsearbete, juridik, ekonomi och mycket annat. Från Alvesta deltog Robin Berg, Oscar Hildingsson, Arvid Nikolausson och Oskar Andersson.

   

   

  Givande

 • Nationaldagsfirande med SD Alvesta och SD Växjö

  Av arvid.nikolausson den 2 juni, 2019
  0

  I år kommer SD Alvesta och SD Växjö att arrangera ett gemensamt nationaldagsfirande. Det kommer att äga på en kulturhistorisk plats i Växjö, och dagen kommer att bjuda på bland annat lekar, stångstörtning och tipsrunda.

  För er som stannar tills eftermiddagen kommer vi även att bjuda på en klassisk svensk rustik rätt, kolbullar. Det är en rätt som tillagades av bland annat kolmilearbetare, rallare och timmermän.

  Hålltider för dagen:
  14:00 insläpp samt kaffe i borgstugan
  14:30 guidad tur kring Kronobergs slottsruin
  15:00 mingel, enklare lekar etc.
  16:30 Middag bestående av kolbullar

  Evenemanget är även öppet för icke-medlemmar, så ta med era vänner!

  Vi ser gärna att ni anmäler er för att
  Vi ska kunna anpassa mängden mat och fika så bra som möjligt. Anmälan sker senast den 5/6 till Arvid.nikolausson@sd.se

Test

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.