Angående vår motion om kvinno- och mansjourer | Sverigedemokraterna i Alvesta

Angående vår motion om kvinno- och mansjourer

Under senaste kommunfullmäktige debatterades vår motion angående att utreda hur man kan ge kvinno- och mansjourer bättre möjligheter att mer aktivt ska besöka högstadieskolor i kommunen. Tyvärr så fick vi inget gehör i fullmäktige för motionen, vilket är tråkigt då det är högst angeläget att vi gör vad vi kan för att ge ungdomar så goda förutsättningar som möjligt att känna sig trygga. Inte minst med anledning av att en betydande del av både brottsoffer och förövare tillhör nyss nämnda kategori.

En av dem som var allra mest kritisk till motionen var Mats Nilsson (C). Det var mycket som sades, och vi känner att vi vill ta tiden att försöka beröra en del av vad som framfördes och förtydliga vissa saker:

– Att ”ta ansvar” är för oss bl.a. att se problem och brister, och göra vad vi kan för att komma tillrätta med dem. Att du anser att vi har ett särskilt ansvar eftersom vi lyfter fram exempel och fakta så tyder det på att du framförallt har problem med verkligheten, inte med oss. Det hade varit intressant att höra ett mer utförligt resonemang kring din syn av ansvar.

-Den utländska läkaren som tog emot dig på akuten förra veckan berörs inte över huvud taget i motionen, och hade fått behålla sitt jobb även om ni röstat för motionen. Om du däremot undrar över var vi står i frågor om arbetskraftsinvandring, så kan du läsa om det (och mycket annat) här: https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/

-Avslutningsvis säger du att det behövs ”positiva krafter” i politiken. Det stämmer givetvis, däremot så kan man kanske hur pass mycket man lever upp till det själv när man – istället för att diskutera motionen i sig, vad man inte håller med om, och hur man kan komma fram till någon kompromiss och gemensam lösning – istället helt utesluta motionen ur debatten, börja prata om ett allmänt ”ansvar”, säga hur man skäms över att vara svensk, och börja anklaga oss för att skapa främlingsfientlighet och att vi ”sprider rykten och bygger upp ett hatsystem genom bl.a. IT-verksamhet”. Det är synd att man främst verkar vara ute efter att skapa dramatik och synas istället för att diskutera faktiska problem och komma fram till lösningar. Det är en väsentlig skillnad mellan det sistnämnda och att låtsas att allt är frid och fröjd och att allt dåligt man hör om är en del av någon sorts konspiratorisk hatkampanj vars mål är att bygga upp hatsystem (vad det nu exakt innebär).

Förutom Mats Nilsson deltog även Per Ribacke (S) i diskussionen. Det verkar som att man missuppfattat själva andemeningen i motionen när man påstår att vi skulle vara ute efter att slippa undan ansvar och lägga över det på ideella organisationer som kvinno-och mansjourer. Det är inte meningen att vi ska göra arbetet för dessa tuffare, det är precis tvärtom. Vi vill göra det enklare.Om det finns något vi kan göra för att underlätta deras arbete så är det vårt ansvar – som så ofta kom på tal under debatten – att se till att så sker. Det ter sig inte särskilt troligt att frivilligorganisationer skulle ta illa upp för att de fick viss uppmuntran från kommunalt håll.

Att avfärda motionen utan någon bättre motivering än vad som framfördes under mötet känns inte trovärdigt, och tyvärr känns det inte som att övriga partier har viljan eller energin att kämpa för våra ungdomar i kommunen.

Du kan se hela debatten här nedan: