Ansvarsfull invandringspolitik | Sverigedemokraterna i Alvesta

Ansvarsfull invandringspolitik

En ansvarsfull invandringspolitik.

Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till.

Invandringen måste anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till jobb.

En invandrarnämnd ska införas för att få kontroll på kostnader som inte täcks av statsbidrag.

Avtalet med migrationsverket ska sägas upp.