Är ”Folkets Hus” hela folkets hus? | Sverigedemokraterna i Alvesta

Är ”Folkets Hus” hela folkets hus?

Ikväll fick vi beskedet att vi har blivit portade från Folkets Hus i Alvesta – en vecka innan vår föreläsning om Islam var tänkt att gå av stapeln, med bl.a. den före detta muslimen Mona Walter som föreläsare. Det kom som en överraskning för oss, särskilt då det var över en månad sedan vi gick ut med information om att vi skulle arrangera föreläsningen, och Folkets Hus därför haft all möjlighet att agera tidigare.

Vi anser att detta är något som vi är skyldiga medborgarna i kommunen. Många människor känner en genuin oro inför samhällsutvecklingen, och alltfler tvingas i första hand bli vittne till de värdekonflikter som uppstår mellan olika kulturer. Den här föreläsningen var tänkt som ett tillfälle att ge alla medborgare en chans att ställa frågor, diskutera, och få en mer nyanserad bild av Islam än den man brukar bli serverad av medie- kultur- och politiker-etablissemanget. Av just denna anledning skulle det hållas öppet för allmänheten och vara gratis.

Det är mycket allvarligt och ett direkt hot mot demokratin, yttrande- och mötesfrihet när man slår undan benen för dessa människor, och därmed nonchalerar deras rätt att göra sin röst hörd. Det blir nästintill löjeväckande när man från Folkets Hus centralt säger sig inte vilja hyra ut till ”exkluderande” rörelser, samtidigt som man själv exkluderar och spottar på såväl Mona Walter som närmare en fjärdedel av Sveriges röstberättigade.

Tyvärr är det ett mönster som vi har sett i Sverige under lång tid. Alltför länge har folks oro och rätt att uttrycka den fått stå tillbaka till förmån för det politiskt korrekta etablissemangets monopol på verklighetsbeskrivning och egna spelregler för vem som har rätt att komma till tals. Det är dags att vi tar tillbaka makten över vår möjlighet att tycka och framföra vad vi vill, och stå upp för det vi står för!
Vi vägrar dock att låta oss stoppas av det här, utan gör just nu allt vad vi kan för att hitta en ny lokal att hålla föreläsningen i. Vi uppmanar alla som vill delta på föreläsningen att anmäla sig till alvesta@sd.se för att på så sätt inte missa informationen och säkra sin plats.

Vi kommer hålla er informerade!

Benny Lundh Johansson
Styrelsen SD Alvesta & Älmhult