Arvid Nikolausson debatterar mot Per Ribacke (S) om den planerade moskén | Sverigedemokraterna i Alvesta

Arvid Nikolausson debatterar mot Per Ribacke (S) om den planerade moskén

Under kommunfullmäktige den 8/5-2018 gick Sverigedemokraterna Alvestas Ordförande Arvid Nikolausson upp på allmänhetens frågestund, för att försöka skaffa sig en bild av vad de styrande anser om den planerade moskén, och huruvida man ansåg det problematiskt at man avser bedriva könsegregation i densamma.