Ekologisk tillväxt | Sverigedemokraterna i Alvesta

Ekologisk tillväxt

Ekologisk tillväxt.

I ett allt mer miljömedvetet och hälsomedvetet samhälle spelar ekologisk tillväxt en viktig roll. Det är något som Sverigedemokraterna ser positivt till och vill skapa förutsättningar för. Sverigedemokraterna vill att den mat som serveras i offentlig sektor i kommunen ska först och främst vara lokalt producerat i den mån det är möjligt. Lokalproducerad mat gynnar både kommunen och miljön. Det skapar lokala arbetstillfällen och maten behöver inte fraktas långa sträckor och behöver därmed inte lika många tillsatser för att hålla längre. Då Sverige har världens bästa djurhållningsregler är det för oss själklart att köpa svenskt lokalproducerat kött. Genom att kommunen köper lokalproducerad mat skapas förutsättningar för en god  tillväxt på landsbygden.