Fler i arbete och ett gott företagarklimat | Sverigedemokraterna i Alvesta

Fler i arbete och ett gott företagarklimat

Fler i arbete och ett gott företagarklimat.

En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.

I en stad där arbetslösheten är så hög som 9,2%, men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå.
Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar.