Fortsatt starkt stöd i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Fortsatt starkt stöd i Alvesta

Enligt det preliminära valresultatet har vi fått förnyat förtroende av väljarna att förvalta våra 7 mandat i fullmäktige. Vi har även intagit platsen som tredje största parti efter att Centerpartiet backat ca 1,6 %.

Vi ser det som att väljarna ser att vi är seriösa, att vi har utvecklats och är villiga att ge oss sin röst ännu en gång.
Vår viktigaste uppgift nu är att förvalta detta förtroende på ett så bra sätt som möjligt. Vi är glada över att kunna säga att vi har större möjlighet än någonsin att göra just detta den kommande mandatperioden, och ser fram emot att utveckla politiken ytterligare.

Ett STORT tack till alla som har hjälpt till i valrörelsen, till de hundratals som kommit för att prata med oss, och självfallet ni som har röstat på oss!

Valresultat (2014 inom parantes):
Kommunfullmäktige: 14,5 (14,5)
Regionfullmäktige: 15,7 (14,0)
Riksdag: 25,2 (21,7)