Kommentarer kring senaste tidens händelser kring budgeten i Alvesta kommun | Sverigedemokraterna i Alvesta

Kommentarer kring senaste tidens händelser kring budgeten i Alvesta kommun

Tiden sedan kommunfullmäktiges sista sammanträdande innan sommaren har som alla nog har hört och sett varit ovanligt dramatisk. Vi syftar naturligtvis på utfallet i röstningen om budgeten. Det styrande blockets (S, MP, C) budgetförslag ställdes mot moderaternas budget, där det sistnämnda vann majoritet med stöd från samtliga övriga partier, inklusive Sverigedemokraterna.

Det här bör betraktas som ett tydlig signal från övriga partier. Man anser att nuvarande styre har misslyckats med att leda kommunen. Även så från Moderaterna tycks det, då de den här gången inte röstade på oppositionens budget utan faktiskt valde att rösta på sin egen politik. Ett välkommet uppvaknande på ett sätt, men tyvärr också ett tecken på att man en gång också slumrat till i sin roll som opposition.

Man har från både höger och vänster pratat om ”stabilt styre” i kommunen. I ett läge som detta borde det mest logiska och stabila vara att nuvarande styre tackar för sig och lämnar plats till de som faktiskt står för den budget som kommer att gälla i Alvesta. Tyvärr blev det i dagarna blev det även känt att S, MP och C har för avsikt att styra vidare i Alvesta med en moderat budget, samtidigt som Thomas Johnsson inte verkar ha några problem med detta.

Vi tror det är fel väg att gå. Med den här sortens styre, där ett block driver oppositionens politik, riskerar eventuella framtida motgångar för Alvesta att mynna ut i att man skyller på varandras roll i situationen och skapar en otydlighet för väljarna vem det är som egentligen styr.

Eftersom det finns ett majoritetsstöd för moderaternas budget, så tror vi att det även finns underlag för ett maktskifte. Exakt hur det ska se ut i detalj är kanske för tidigt att säga, men innan det kan ske krävs det av Thomas Johnsson och Moderaterna att börja ta sin roll som oppositionsråd på allvar. Stabilitet handlar inte om att man ska lägga sig platt för sin motståndare. Det handlar om att se till att skapa ett stöd och underlag för sin politik. Efter den senaste tidens Socialdemokratiska styre, känns det som att det är hög tid att man göra just det, på riktigt.