Kommunfullmäktige 2019-02-19 | Sverigedemokraterna i Alvesta

Kommunfullmäktige 2019-02-19

Den 2019-02-19 var det kommunfullmäktige i Alvesta.

Några av de saker som behandlades var bl.a. antagandet av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, som samtliga partier ställde sig bakom.  Fullmäktige beslutade även att det ska byggas ett trygghetsboende vid äldreboendet Björkliden i Vislanda. Det nya boendet kommer att omfatta 11 lägenheter.

Vi lämnade även in nedanstående sju motioner, som kommer att behandlas inom sex månader:

-mobilförbud under lektionstid
-införande av integrationsplikt i Alvesta kommun
-undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro
-förbud mot burka och niqab i kommunens verksamheter
-införande av ekonomiskt bokslut för asylinvandring
-kompensation vid sjukdom för anställda inom skola, vård och barn omsorg
-övervakningskameror för en tryggare kommun
Motionerna kan du läsa i sin helhet genom att klicka här.
Hela kommunfullmäktige finns tillgängligt på Alvesta kommuns hemsida.