Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Alvesta

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter.

Vill du ta kontakt med någon av våra politiker? Tryck på den politiker du vill kontakta!

 

Ordinarie

Ersättare