Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Alvesta

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter.

 

 

Ordinarie

David Kristiansson

Oskar Andersson

Heléne Nydén

Anette Lindström

Yvonne Erlandsson

Robin Berg

Ulf Gustafsson

Ersättare

Nellie Nieminen

Jens Arnebert

Fredrik Jonsson