Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Alvesta

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter.

 

 

Ordinarie

David Kristiansson

Oskar Andersson

Yvonne Erlandsson

Robin Berg

Ulf Gustafsson

Nellie Nieminen

Ersättare

Jens Arnebert