Moské i Alvesta – vad tycker vi? | Sverigedemokraterna i Alvesta

Moské i Alvesta – vad tycker vi?

Vi har fått väldigt stor respons den senaste tiden angående det omtalade moskébygget i Alvesta. Efter att först ha väckt Frågan har nu både Smålandsposten och Sveriges Radio rapporterat om det, och det är något som det fortfarande rapporteras flitigt om. Det är uppenbart att det är en fråga som berör och en viktig fråga för Alvestaborna, i synnerhet de som bor i det aktuella området.

Rent principiellt motsätter vi oss att det ska finnas ett islamiskt Kulturcentrum i Alvesta. Det är för oss uppenbart att den utveckling vi sett de senaste decennierna har skapat stora spänningar och problem, och det här projektet är ett ytterligare ett steg i samma riktning. Det kommer inte att öka de idag segregerade samhällsgruppernas möjlighet att anpassa sig till svenska samhället, utan snarare bygga vidare på muslimers alienering från majoritetssamhället. I det läge som Sverige befinner sig i just nu, med stora problem med utanförskap och segregation, är det av största vikt att vi bryter mönstret och ser till att alla känner tillit och gemenskap med varandra och att vi är en del av ett och samma samhälle.

Dock så ska det poängteras att det är svårt att från politisk håll hindra privata föreningar och organisationer att upprätta byggnader på en enbart principiell grund. Oavsett vad man tycker så är det viktigt att vi respekterar religionsfriheten samt är konsekventa och förhåller oss till de lagar och förordningar som finns.

Med det sagt vill vi ändå vara tydliga med att vi inte stödjer uppförandet av en moské och Kulturcentrum med hänvisning till förklaringen ovan, och vi kommer göra vad vi kan för att lyfta fram de problem som vi ser. Dels av samma anledningar som framförts av boende i området, bl.a. Trafiksituationen, den ökade otryggheten och risken för mordbränder och våld, men även med hänvisning till avslöjanden som gjorts i andra moskéer runtom i Sverige.

Bland annat har det uppdagats stora brister på respekt för svensk lag och kultur i flera moskéer. När Uppdrag Granskning gjorde ett program om svenska moskéer visade det sig att ett stort antal moskéer bl.a. uttryckte sitt stöd till månggifte, att kvinnan inte har rätt till att neka sin man sex, och att kvinnan inte ska anmäla till polisen om hon blir misshandlad. I Gävles moské avslöjades det av Gefle Dagblad att man vill sprida Salafismen, den inrikting inom islam som delas av bl.a. Al Qaida och IS och som är dominerande i Saudiarabien. Al Taqwa ungdomsförening har anordnat föreläsningar på Skärholmens moské i Stockholm, en grupp som knutits till svenska jihadresenärer och har öppet hyllat flera framstående islamister och har medlemmar som även hyllar Usama bin Ladin. Göteborgs moské på Hisingen finansieras till 100% av Saudiarabien. I Halmstad moské beskrev man homosexualitet som ett ”virus”, och i ytterligare ett stort antal moskéer i städer runtom i Sverige finns det kopplingar till jihadresenärer och extremism. Dessutom kan det nämnas att flera av dessa moskéer erhåller statsbidrag.

Det ska som alltid poängteras att det här inte behöver vara representativt för alla muslimska föreningar, men det är mer än tillräckligt för att man ska förhålla sig starkt kritiskt och försiktigt gentemot ytterligare moskébyggen. Vi misstror inte den förening som önskar bygga moskén i synnerhet, men man måste förstå vår, och även många andra människors genuina oro över den utveckling i Sverige som underlättat för islamismen att få ökat fäste i Sverige. Därför är det av största vikt att man är öppen med vad man bedriver för verksamhet, vilken tolkning man gör av islam, hur stor roll det bör spela i det svenska samhället, samt i detalj redogör vem/vilka som står som finansiär(er) för projektet.