Moské i Alvesta? | Sverigedemokraterna i Alvesta

Moské i Alvesta?

På kort tid har vi fått flera indikationer på att det finns planer på att uppföra en moské i Alvesta tätort. Sedan nyår har vi tagit del av två åtskilda källor som påstår detta.

Med anledning av detta och av hänsyn till kommuninvånarna vill vi reda ut det här i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka ryktesspridning och få klara besked med en gång. Ett uppförande av en moské är något som sätter en stor prägel på samhället och inte minst på närområdet, och därför är det angeläget att man tydligt klargör huruvida det finns planer för ett sådant projekt eller ej och hur detaljerna ser ut – Både för invånarnas och för kommunens skull, då man annars riskerar att urholka förtroendet för kommunen och dess relation till medborgarna.

Inledningsvis finns det flera viktiga frågor som man bör få svar på Alvesta kommun, bland annat:

  1. Ett rakt svar på huruvida det har förts diskussioner om att uppföra en moské, och hur långt i processen ärendet i så fall hittills har kommit.

  2. Vem står som byggherre och har ansvar för byggnationen?

  3. Var ska moskén byggas och hur ska den se ut utseendemässigt?

  4. Hur finansieras projektet? Kommer kommunen att bistå med resurser för att genomföra byggnationen? Vem/vilka kommer att finansiera?

  5. När förväntas moskén vara uppförd?

 

 

Vi ser förväntansfullt fram emot svar från berörda på ovanstående frågor!