Nämnden för individ och familjeomsorg | Sverigedemokraterna i Alvesta

Nämnden för individ och familjeomsorg

Nämnden för individ och familjeomsorg

Ordinarie 

Benny Lundh Johansson

Ersättare

David Kristiansson