Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta | Sida 2

Sverigedemokraterna Alvesta

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

Basic RGB

 • Medlemsmöte 2017/11-09

  Av arvid.nikolausson den 10 november, 2017
  0

  Igår torsdag hade SD Alvesta sitt allra första medlemsmöte som egen förening. I höstmörkret samlades medlemmar från hela kommunen i vår partilokal, i sällskap av en värmande brasa i öppna spisen för att diskutera bl.a. det kommande valet, framtida evenemang och givetvis även politik. Det var ett mycket positivt möte, och deltagarna skiljdes åt med glatt humör och nya bekantskaper!

   

  Arvid Nikolausson, Ordförande SD Alvesta

   

 • Den politiska verktygslådan – en utbildning i tre delar om det politiska hantverket!

  Av robin.berg den 29 oktober, 2017
  0

  Vi har förmånen att, med hjälp av vår riksombudsman Anders Olin, kunna erbjuda en grundläggande kurs inom kommunpolitiken. Utbildningen innehåller såväl teoretiska genomgångar som mer praktiska övningar och ger en stabil grund att bygga vidare på. Några exempel på vad som kommer att tas upp är: mötesteknik, hur man författar motioner och interpellationer, hur man lägger upp ett anförande och mycket mer.

  Det kommer även att informeras om hur du gör för att kandidera för Sverigedemokraterna inför valet 2018, och hjälpa dig med allt du behöver. Kom ihåg att 1 december är den sista dagen då din kandidatur måste vara inne!

  Vi hoppas att så många som möjligt tar tillvara på den här chansen då den både är mycket nyttig, intressant och rolig!

  Tider och anmälningsinformation:

  Del 1: 2/11 kl 18:00

  Del 2: 15/11 kl 18:00

  Del 3: meddelas senare

  Anmälan och frågor sker gärna via mejl till alvesta@sd.se
  Det går även givetvis bra att kontakta ordförande Arvid Nikolausson på 070 583 59 39 eller till arvid.nikolausson@sd.se.


  Riksombudsman Anders Olin

   

 • Vi kommenterar uteslutningen av fd. gruppledaren i SD Alvesta

  Av arvid.nikolausson den 1 oktober, 2017
  0

  I media har man i veckan kunnat läsa om att Benny Lundh Johansson, tidigare gruppledare och ordförande i SD Alvesta har blivit utesluten med omedelbar verkan. Med anledning av detta vill styrelsen i föreningen härmed nyansera den bild som Benny flitigt förmedlat i media, framförallt i Smålandsposten i ett antal månader nu.

   

  I huvudsak har kritiken bestått av påståenden som tysthetskultur, vuxenmobbning, ryggdunkarklubb, toppstyrning etc. Samtliga i styrelsen anser att den här bilden är helt felaktig och bygger på vanföreställningar, högst subjektiva iakttagelser och en allmän misstro gentemot sitt parti och sina partikamrater. Som vi ser det finns det flera anledningar till varför Benny valt att kritisera partiet så hårt och till varför man upplever en så svart bild av internorganisationen. Alla dessa anledningar i kombination med varandra har gjort att partiet till slut kommit fram till att han inte längre kan företräda partiet, något som vi instämmer med.

  • Flera i styrelsen har haft idéer och velat bidra med motioner och tagit initiativ till lämpliga frågor att ta upp, och vi var ca 7st som erbjöd sig att hjälpa till med den senaste budgeten. Inga av dessa intressen togs tillvara på, utan Benny satt ensam mitt i natten och skrev motioner och interpellationer, som inte förankrats och diskuterats vare sig i fullmäktigegruppen eller hos någon annan, och ingen av oss har haft vetskap om handlingarna förrän det antingen är fullmäktigemöte eller står att läsa i tidningen. Det är en självklarhet att gruppledaren har en samordnande och organisatorisk roll i det politiska arbetet. Tidigare har partiet snarare agerat som hans personliga opinionsplattform.

   

  • Rent organisatoriskt sett har verksamheten succesivt blivit bättre och bättre, särskilt under det senaste året tack vare många duktiga och fantastiska människor. Både arbetsordningen, kommunikationen, medlemsvården och positiviteten har förbättrats avsevärt, och sammanfattningsvis ser förutsättningarna för föreningen bättre ut än på många år. Dock har inte Benny haft någon drivande roll i det här, utan styrelsen har efter bästa förmåga gjort vad vi kunnat för att utveckla verksamheten och ta hand om medlemmar och aktivera dessa, trots att vi inte haft tillgång till medlemslistor och trots att Benny, trots uppmuntringar från flera, inte visat intresse för att bedriva en aktiv medlemsvård.

   

  • Misstro gentemot partiet och sina medarbetare. Man såg konflikter och dolda agendor hos ett växande antal aktiva allteftersom tiden gick, och varje initiativ från någon annan betraktades som ett steg i ledet för att så småningom kuppa bort honom. I Smålandsposten i onsdags säger Benny att han vetat att han varit på väg bort i två år. Givetvis så blir det här en självuppfyllande profetia. Utgår man från och agerar utefter det faktum att man inte ser sig ha någon framtid i partiet och är på väg ut, och ser alla som fiender så är det självfallet ohållbart att inneha en ledande position inom partiet.

   

  • I intervjun säger Benny också att ”det enda jag har velat är att förbättra partiet intern men så fort man uttrycker en avvikande åsikt så åker man ut. Åsiktsfrihet och demokrati är inget man accepterar.” Detta är något som är väldigt märkligt, då man inte framförde några som helst klagomål eller farhågor för styrelsen innan man gick ut i media och smutskastade densamma. Benny var även vald till ombud till landsdagarna på distriktets årsmöte, så att han inte skulle ha någon möjlighet att uttrycka sig är inte bara en felaktig beskrivning av partikulturen utan även fel rent objektivt.

   Med det sagt ska alla missförhållanden inom partiet givetvis tas på största allvar och åtgärdas. Dock så är det en avsevärd skillnad mellan att vara ”visselblåsare”, och att öppet såga hela partiet och uppmana folk att inte rösta på oss. Innan man går så långt bör man ställa sig några frågor – ”har jag gjort allt i min makt för att åtgärda problemen internt? Och är är i så fall anledningen till att jag inte får gehör för mina farhågor att de är obefogade?” Svaret på fråga 1 är ”nej” och svaret på fråga 2 är ”ja”.

   

  Sammanfattningsvis så kan styrelsen gå i god för att partiet lokalt på sikt inte tagit skada eller minskat i styrka på grund av Bennys uteslutning. Beslutet att utesluta Benny är snarare en konsekvens av att organisationen har vuxit så pass mycket. Partiet hade aldrig kunnat bli större än vad Benny var om man hade behållit honom, därför bör man se det här tråkiga men nödvändiga beslutet som en del i utvecklingen och ett kvitto på att vi hela tiden utvecklas till det bättre.

  Framtiden ser ljus ut och det finns alla möjligheter för oss att göra ett bra val i kommunen. Därför vill vi härmed uppmana samtliga som vill verka för ett bättre Sverige och delar våra värderingar att bli medlemmar och vara med när vi skriver svensk politisk historia.

   

  Som en vis partiledare sade en gång: ”ibland måste man bli färre för att kunna bli fler”.

   

  För mer information, kontakta oss på alvesta@sd.se

   

  SD Alvesta

   

   

 • Nationaldagsfirande

  Av arvid.nikolausson den 6 juni, 2017
  0

  Idag samlades närmare 50 personer när Alvesta & Älmhult allra första nationaldagsfirande av stapeln, som anordnades i samverkan med Växjö & Tingsryds kommunförening. Det var en väldigt lyckad tillställning, och både arrangörer och deltagare var otroligt nöjda. Stämningen var på topp, och det bjöds på rikligt med mat och tårta.

  Utöver det fanns det även en ”äventyrstipsrunda” med olika deltävlingar som stångstörtning, hästskokastning och prickskytte. Vi hade även ett eget lotteri med priser ur SD-butiken, försäljning av Jimmie Åkessons böcker, utdelning av flygblad, representation från Ungsvenskarna Kronoberg och från kommunen för de som var intresserade av vårt arbete där.

  Stort tack till alla som gjorde den här fantastiska dagen möjlig!

  Varmt välkomna nästa år igen!

  Musikunderhållning av Yngve Tolebjer och Arvid Nikolausson

  Ordförande Benny Lundh Johansson hälsar alla välkomna

  Hästskokastning, som utgjorde en av deltävlingarna i vår tipsrunda.

  Medarrangör Arvid Nikolausson informerar om evenemanget, och om upplägget för dagen.

  Ett populärt inslag var stångstörtningen, en forntida spellek som idag främst utövas på Gotland.

 • Är ”Folkets Hus” hela folkets hus?

  Av arvid.nikolausson den 24 mars, 2017
  0

  Ikväll fick vi beskedet att vi har blivit portade från Folkets Hus i Alvesta – en vecka innan vår föreläsning om Islam var tänkt att gå av stapeln, med bl.a. den före detta muslimen Mona Walter som föreläsare. Det kom som en överraskning för oss, särskilt då det var över en månad sedan vi gick ut med information om att vi skulle arrangera föreläsningen, och Folkets Hus därför haft all möjlighet att agera tidigare.

  Vi anser att detta är något som vi är skyldiga medborgarna i kommunen. Många människor känner en genuin oro inför samhällsutvecklingen, och alltfler tvingas i första hand bli vittne till de värdekonflikter som uppstår mellan olika kulturer. Den här föreläsningen var tänkt som ett tillfälle att ge alla medborgare en chans att ställa frågor, diskutera, och få en mer nyanserad bild av Islam än den man brukar bli serverad av medie- kultur- och politiker-etablissemanget. Av just denna anledning skulle det hållas öppet för allmänheten och vara gratis.

  Det är mycket allvarligt och ett direkt hot mot demokratin, yttrande- och mötesfrihet när man slår undan benen för dessa människor, och därmed nonchalerar deras rätt att göra sin röst hörd. Det blir nästintill löjeväckande när man från Folkets Hus centralt säger sig inte vilja hyra ut till ”exkluderande” rörelser, samtidigt som man själv exkluderar och spottar på såväl Mona Walter som närmare en fjärdedel av Sveriges röstberättigade.

  Tyvärr är det ett mönster som vi har sett i Sverige under lång tid. Alltför länge har folks oro och rätt att uttrycka den fått stå tillbaka till förmån för det politiskt korrekta etablissemangets monopol på verklighetsbeskrivning och egna spelregler för vem som har rätt att komma till tals. Det är dags att vi tar tillbaka makten över vår möjlighet att tycka och framföra vad vi vill, och stå upp för det vi står för!
  Vi vägrar dock att låta oss stoppas av det här, utan gör just nu allt vad vi kan för att hitta en ny lokal att hålla föreläsningen i. Vi uppmanar alla som vill delta på föreläsningen att anmäla sig till alvesta@sd.se för att på så sätt inte missa informationen och säkra sin plats.

  Vi kommer hålla er informerade!

  Benny Lundh Johansson
  Styrelsen SD Alvesta & Älmhult