Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta | Sida 3

Sverigedemokraterna Alvesta

Välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

David Kristiansson

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Nationaldagsfirande

  Av arvid.nikolausson den 6 juni, 2017
  0

  Idag samlades närmare 50 personer när Alvesta & Älmhult allra första nationaldagsfirande av stapeln, som anordnades i samverkan med Växjö & Tingsryds kommunförening. Det var en väldigt lyckad tillställning, och både arrangörer och deltagare var otroligt nöjda. Stämningen var på topp, och det bjöds på rikligt med mat och tårta.

  Utöver det fanns det även en ”äventyrstipsrunda” med olika deltävlingar som stångstörtning, hästskokastning och prickskytte. Vi hade även ett eget lotteri med priser ur SD-butiken, försäljning av Jimmie Åkessons böcker, utdelning av flygblad, representation från Ungsvenskarna Kronoberg och från kommunen för de som var intresserade av vårt arbete där.

  Stort tack till alla som gjorde den här fantastiska dagen möjlig!

  Varmt välkomna nästa år igen!

  Musikunderhållning av Yngve Tolebjer och Arvid Nikolausson

  Ordförande Benny Lundh Johansson hälsar alla välkomna

  Hästskokastning, som utgjorde en av deltävlingarna i vår tipsrunda.

  Medarrangör Arvid Nikolausson informerar om evenemanget, och om upplägget för dagen.

  Ett populärt inslag var stångstörtningen, en forntida spellek som idag främst utövas på Gotland.

 • Är ”Folkets Hus” hela folkets hus?

  Av arvid.nikolausson den 24 mars, 2017
  0

  Ikväll fick vi beskedet att vi har blivit portade från Folkets Hus i Alvesta – en vecka innan vår föreläsning om Islam var tänkt att gå av stapeln, med bl.a. den före detta muslimen Mona Walter som föreläsare. Det kom som en överraskning för oss, särskilt då det var över en månad sedan vi gick ut med information om att vi skulle arrangera föreläsningen, och Folkets Hus därför haft all möjlighet att agera tidigare.

  Vi anser att detta är något som vi är skyldiga medborgarna i kommunen. Många människor känner en genuin oro inför samhällsutvecklingen, och alltfler tvingas i första hand bli vittne till de värdekonflikter som uppstår mellan olika kulturer. Den här föreläsningen var tänkt som ett tillfälle att ge alla medborgare en chans att ställa frågor, diskutera, och få en mer nyanserad bild av Islam än den man brukar bli serverad av medie- kultur- och politiker-etablissemanget. Av just denna anledning skulle det hållas öppet för allmänheten och vara gratis.

  Det är mycket allvarligt och ett direkt hot mot demokratin, yttrande- och mötesfrihet när man slår undan benen för dessa människor, och därmed nonchalerar deras rätt att göra sin röst hörd. Det blir nästintill löjeväckande när man från Folkets Hus centralt säger sig inte vilja hyra ut till ”exkluderande” rörelser, samtidigt som man själv exkluderar och spottar på såväl Mona Walter som närmare en fjärdedel av Sveriges röstberättigade.

  Tyvärr är det ett mönster som vi har sett i Sverige under lång tid. Alltför länge har folks oro och rätt att uttrycka den fått stå tillbaka till förmån för det politiskt korrekta etablissemangets monopol på verklighetsbeskrivning och egna spelregler för vem som har rätt att komma till tals. Det är dags att vi tar tillbaka makten över vår möjlighet att tycka och framföra vad vi vill, och stå upp för det vi står för!
  Vi vägrar dock att låta oss stoppas av det här, utan gör just nu allt vad vi kan för att hitta en ny lokal att hålla föreläsningen i. Vi uppmanar alla som vill delta på föreläsningen att anmäla sig till alvesta@sd.se för att på så sätt inte missa informationen och säkra sin plats.

  Vi kommer hålla er informerade!

  Benny Lundh Johansson
  Styrelsen SD Alvesta & Älmhult

 • Moské i Alvesta – vad tycker vi?

  Av arvid.nikolausson den 22 januari, 2017
  0

  Vi har fått väldigt stor respons den senaste tiden angående det omtalade moskébygget i Alvesta. Efter att först ha väckt Frågan har nu både Smålandsposten och Sveriges Radio rapporterat om det, och det är något som det fortfarande rapporteras flitigt om. Det är uppenbart att det är en fråga som berör och en viktig fråga för Alvestaborna, i synnerhet de som bor i det aktuella området.

  Rent principiellt motsätter vi oss att det ska finnas ett islamiskt Kulturcentrum i Alvesta. Det är för oss uppenbart att den utveckling vi sett de senaste decennierna har skapat stora spänningar och problem, och det här projektet är ett ytterligare ett steg i samma riktning. Det kommer inte att öka de idag segregerade samhällsgruppernas möjlighet att anpassa sig till svenska samhället, utan snarare bygga vidare på muslimers alienering från majoritetssamhället. I det läge som Sverige befinner sig i just nu, med stora problem med utanförskap och segregation, är det av största vikt att vi bryter mönstret och ser till att alla känner tillit och gemenskap med varandra och att vi är en del av ett och samma samhälle.

  Dock så ska det poängteras att det är svårt att från politisk håll hindra privata föreningar och organisationer att upprätta byggnader på en enbart principiell grund. Oavsett vad man tycker så är det viktigt att vi respekterar religionsfriheten samt är konsekventa och förhåller oss till de lagar och förordningar som finns.

  Med det sagt vill vi ändå vara tydliga med att vi inte stödjer uppförandet av en moské och Kulturcentrum med hänvisning till förklaringen ovan, och vi kommer göra vad vi kan för att lyfta fram de problem som vi ser. Dels av samma anledningar som framförts av boende i området, bl.a. Trafiksituationen, den ökade otryggheten och risken för mordbränder och våld, men även med hänvisning till avslöjanden som gjorts i andra moskéer runtom i Sverige.

  Bland annat har det uppdagats stora brister på respekt för svensk lag och kultur i flera moskéer. När Uppdrag Granskning gjorde ett program om svenska moskéer visade det sig att ett stort antal moskéer bl.a. uttryckte sitt stöd till månggifte, att kvinnan inte har rätt till att neka sin man sex, och att kvinnan inte ska anmäla till polisen om hon blir misshandlad. I Gävles moské avslöjades det av Gefle Dagblad att man vill sprida Salafismen, den inrikting inom islam som delas av bl.a. Al Qaida och IS och som är dominerande i Saudiarabien. Al Taqwa ungdomsförening har anordnat föreläsningar på Skärholmens moské i Stockholm, en grupp som knutits till svenska jihadresenärer och har öppet hyllat flera framstående islamister och har medlemmar som även hyllar Usama bin Ladin. Göteborgs moské på Hisingen finansieras till 100% av Saudiarabien. I Halmstad moské beskrev man homosexualitet som ett ”virus”, och i ytterligare ett stort antal moskéer i städer runtom i Sverige finns det kopplingar till jihadresenärer och extremism. Dessutom kan det nämnas att flera av dessa moskéer erhåller statsbidrag.

  Det ska som alltid poängteras att det här inte behöver vara representativt för alla muslimska föreningar, men det är mer än tillräckligt för att man ska förhålla sig starkt kritiskt och försiktigt gentemot ytterligare moskébyggen. Vi misstror inte den förening som önskar bygga moskén i synnerhet, men man måste förstå vår, och även många andra människors genuina oro över den utveckling i Sverige som underlättat för islamismen att få ökat fäste i Sverige. Därför är det av största vikt att man är öppen med vad man bedriver för verksamhet, vilken tolkning man gör av islam, hur stor roll det bör spela i det svenska samhället, samt i detalj redogör vem/vilka som står som finansiär(er) för projektet.

 • Moské i Alvesta?

  Av arvid.nikolausson den 4 januari, 2017
  0

  På kort tid har vi fått flera indikationer på att det finns planer på att uppföra en moské i Alvesta tätort. Sedan nyår har vi tagit del av två åtskilda källor som påstår detta.

  Med anledning av detta och av hänsyn till kommuninvånarna vill vi reda ut det här i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka ryktesspridning och få klara besked med en gång. Ett uppförande av en moské är något som sätter en stor prägel på samhället och inte minst på närområdet, och därför är det angeläget att man tydligt klargör huruvida det finns planer för ett sådant projekt eller ej och hur detaljerna ser ut – Både för invånarnas och för kommunens skull, då man annars riskerar att urholka förtroendet för kommunen och dess relation till medborgarna.

  Inledningsvis finns det flera viktiga frågor som man bör få svar på Alvesta kommun, bland annat:

  1. Ett rakt svar på huruvida det har förts diskussioner om att uppföra en moské, och hur långt i processen ärendet i så fall hittills har kommit.

  2. Vem står som byggherre och har ansvar för byggnationen?

  3. Var ska moskén byggas och hur ska den se ut utseendemässigt?

  4. Hur finansieras projektet? Kommer kommunen att bistå med resurser för att genomföra byggnationen? Vem/vilka kommer att finansiera?

  5. När förväntas moskén vara uppförd?

   

   

  Vi ser förväntansfullt fram emot svar från berörda på ovanstående frågor!

 • Angående vår motion om kvinno- och mansjourer

  Av arvid.nikolausson den 16 december, 2016
  0

  Under senaste kommunfullmäktige debatterades vår motion angående att utreda hur man kan ge kvinno- och mansjourer bättre möjligheter att mer aktivt ska besöka högstadieskolor i kommunen. Tyvärr så fick vi inget gehör i fullmäktige för motionen, vilket är tråkigt då det är högst angeläget att vi gör vad vi kan för att ge ungdomar så goda förutsättningar som möjligt att känna sig trygga. Inte minst med anledning av att en betydande del av både brottsoffer och förövare tillhör nyss nämnda kategori.

  En av dem som var allra mest kritisk till motionen var Mats Nilsson (C). Det var mycket som sades, och vi känner att vi vill ta tiden att försöka beröra en del av vad som framfördes och förtydliga vissa saker:

  – Att ”ta ansvar” är för oss bl.a. att se problem och brister, och göra vad vi kan för att komma tillrätta med dem. Att du anser att vi har ett särskilt ansvar eftersom vi lyfter fram exempel och fakta så tyder det på att du framförallt har problem med verkligheten, inte med oss. Det hade varit intressant att höra ett mer utförligt resonemang kring din syn av ansvar.

  -Den utländska läkaren som tog emot dig på akuten förra veckan berörs inte över huvud taget i motionen, och hade fått behålla sitt jobb även om ni röstat för motionen. Om du däremot undrar över var vi står i frågor om arbetskraftsinvandring, så kan du läsa om det (och mycket annat) här: https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/

  -Avslutningsvis säger du att det behövs ”positiva krafter” i politiken. Det stämmer givetvis, däremot så kan man kanske hur pass mycket man lever upp till det själv när man – istället för att diskutera motionen i sig, vad man inte håller med om, och hur man kan komma fram till någon kompromiss och gemensam lösning – istället helt utesluta motionen ur debatten, börja prata om ett allmänt ”ansvar”, säga hur man skäms över att vara svensk, och börja anklaga oss för att skapa främlingsfientlighet och att vi ”sprider rykten och bygger upp ett hatsystem genom bl.a. IT-verksamhet”. Det är synd att man främst verkar vara ute efter att skapa dramatik och synas istället för att diskutera faktiska problem och komma fram till lösningar. Det är en väsentlig skillnad mellan det sistnämnda och att låtsas att allt är frid och fröjd och att allt dåligt man hör om är en del av någon sorts konspiratorisk hatkampanj vars mål är att bygga upp hatsystem (vad det nu exakt innebär).

  Förutom Mats Nilsson deltog även Per Ribacke (S) i diskussionen. Det verkar som att man missuppfattat själva andemeningen i motionen när man påstår att vi skulle vara ute efter att slippa undan ansvar och lägga över det på ideella organisationer som kvinno-och mansjourer. Det är inte meningen att vi ska göra arbetet för dessa tuffare, det är precis tvärtom. Vi vill göra det enklare.Om det finns något vi kan göra för att underlätta deras arbete så är det vårt ansvar – som så ofta kom på tal under debatten – att se till att så sker. Det ter sig inte särskilt troligt att frivilligorganisationer skulle ta illa upp för att de fick viss uppmuntran från kommunalt håll.

  Att avfärda motionen utan någon bättre motivering än vad som framfördes under mötet känns inte trovärdigt, och tyvärr känns det inte som att övriga partier har viljan eller energin att kämpa för våra ungdomar i kommunen.

  Du kan se hela debatten här nedan: