Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta | Sida 6

Sverigedemokraterna Alvesta

Välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Robin Berg

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Sverigedemokraterna Alvestas synpunkter på allmänhetens frågestund

  Av arvid.nikolausson den 8 maj, 2016
  0

  På kommunfullmäktige den 3/5 blev återigen frågan om allmänhetens frågestunds utformning aktuell. Första gången detta kom på tal var så längesedan som den 26 maj 2015, när en engagerad medborgare hade ett antal frågor som denne ville ha svar på. Svaret hon fick då var att det tagits ett beslut i kommunfullmäktige i November 2014 – det vill säga det första sammanträdet efter valet – som klargjorde att frågor som tas upp under punkten allmänhetens frågestund måste röra dagordningen för det aktuella mötet. Med den motiveringen nekades frågeställaren att ställa sina frågor.

  Sedan dess har man från kommunfullmäktiges ordförande Bertil Olsson håll meddelat att man skulle ta upp huruvida det finns stöd att ändra arbetsordningen så att alla frågor kan ställas, d.v.s även sådana som ej rör dagordningen, med gruppledarna från respektive parti. Då efterfrågade man en skrivelse där varje parti fick redogöra för sin syn på allmänhetens frågestund. Sverigedemokraterna Alvesta lämnade in den här skrivelsen runt årsskiftet 2015/2016

  Samme medborgare som i maj 2015 blev nekad att ställa frågor, var under tisdagen återigen var uppe för att kräva svar på varför det, efter ett år, inte verkar ha hänt någonting. Exakt hur beslutsprocessen inom presidiet sett ut kan inte vi som parti svara på. Visserligen meddelade ordförande Bertil Olsson att presidiet nu lämnat ett förslag till att gå tillbaka till en liknande arbetsordning som vi hade innan, och att detta skulle beslutas om i kommunfullmäktige i Juni. Helt klart är dock att det har tagit omotiverat lång tid för en sån här till synes enkel sak att redas ut.

  Vi kanske inte kan göra någonting för att snabba på själva beslutsprocessen, men vad vi däremot kan göra är att här nedan lägga ut vår skrivelse som vi skrev 2015, där vi återger vår syn på punkten allmänhetens frågestund.

   

  Sverigedemokraterna Alvesta vill se att reglerna för punkten ”allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktige ändras så att alla frågor får lov att ställas. Som det ser ut idag får man endast ställa frågor som rör dagordningen.

  Fullmäktige är den bästa möjligheten för kommuninvånare och politiker att ha en öppen dialog. Att då begränsa de förstnämndas möjligheter till att göra sin röst hörd till de punkter som råkar vara aktuella vid just det mötet tyder på ett mycket märkligt förhållningssätt gentemot kommuninvånare. För SD Alvesta är det självklart att kommunikationen mellan politiker och medborgare i största möjliga mån ska ske i båda riktningarna.

  Att behålla nuvarande regler är en inskränkning av demokratin, och riskerar att späda på ett politikerförakt som redan idag är mer eller mindre utbrett. Att begränsa de demokratiska medlen för att göra sin röst hörd kan också vara direkt skadligt eftersom vi riskerar att vissa människor ser sig tvingade att kanalisera sin frustration med hjälp av andra metoder, såsom hot mot folkvalda, skadegörelse etc. Det här är en mycket farlig väg att gå.

  För en ansvarstagande kommun bör öppenhet och uppmuntran gentemot engagerade medborgare vara grundprincipen i frågor som denna, och Alvesta har mycket att vinna genom att ta vara på den kompetens, engagemang och nyfikenhet som finns ute i kommunen.

  Sverigedemokraterna Alvesta

 • Stefan Jakobsson

  Av tommy.ernemyr den 18 januari, 2016
  0
  0678712094213_Max

  Stefan Jakobsson skolpolitisk talersperson SD

  Stefan Jakobsson

  Under gårdagen 17/1-16 hade SD Alvesta i samarbete med SD Växjö äran att få ner Stefan Jakobsson, som är skolpolitisk talersperson i riksdagen,

  Det var en väldigt givande och inspirerande föreläsning som mer eller mindre trollband oss alla.

  På ett helt vanligt sätt så började han föreläsningen, hälsade oss välkomna och berättade vem han var, hans bakgrund mm,

  Och på ett väldigt professionellt så blandade han allvar med humor, gester med tomma blickar, lokala små byskolor med universitet i Shanghi, och det mest fantastiska med allt är att han behöll den röda tråden igenom hela talet.

  med andra ord, en helt otroligt bra föreläsning som ni alla borde gå på om chansen erbjuds,

  Tommy

   

Test

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.