Pressmeddelande med anledning av val av ny gruppledare/vice gruppledare | Sverigedemokraterna i Alvesta

Pressmeddelande med anledning av val av ny gruppledare/vice gruppledare

Fullmäktigegruppen har den 19/1 sammanträtt på ett gruppmöte, där vi beslutade att välja en ny gruppledare och vice gruppledare. Båda besluten fattades med total enighet. De nyvalda personerna på respektive post är följande:

 

Gruppledare

Robin Berg

Vice gruppledare

Ulf Gustafsson

 

Beslutet att se över organisationen i fullmäktigegruppen grundar sig på överenskommelse för närmare ett år sedan, där stora delar av gruppen lyfte fram vissa saker där man ansåg att det fanns förbättringspotential. Man kom då överens om att låta det gå en tid, och därefter utvärdera hur arbetet har fungerat under året. Förändringarna i gruppen är alltså något som vuxit fram sedan en lång tid tillbaka, och har föregåtts av noggranna överväganden.

Efter valet var en stor del av våra fullmäktigeledamöter nya. Under det senaste året har många visat en fantastisk utveckling, både kunskapsmässigt och ledarskapsmässigt. Det finns ett genuint engagemang och vilja bland ledamöterna, och det är viktigt att ha en organisation och arbetsmiljö som tar tillvara på och stöttar det engagemanget, samt lyfter upp våra företrädare och tillåter dessa att växa i sin roll. Att välja en gruppledare som tror på den gruppen man är en del av och företräder och innehar stöd av densamma är därmed en nödvändighet för att det ska vara möjligt.

Till väljare i allmänhet, men även till våra kollegor från andra partier i fullmäktige, vill vi säga att vi har förståelse för att det väcker frågor om partiets struktur och skick i Alvesta. Vi ser dock inte det här som en kortsiktig åtgärd. Beslutet vi tar nu görs med blickarna mot de kommande åren och kommande mandatperioder, och det är just därför vi landar i att det här är ett nödvändigt beslut som måste tas. Vi måste göra det som vi tror är bäst för partiet på lång sikt, även om det i det korta perspektivet kan framstå som negativt när man betraktar det utifrån. Vi vill dock poängtera att den interna stämningen i gruppen som helhet är mycket god och positiv.

Vi har tagit beslut som inneburit påfrestningar både internt och medialt förr. Samtliga av dessa beslut har dock visat sig vara rätt, och har varje gång bidragit till att partiets seriositet och sammanhållning stärkts. Vi är övertygade om att det är så även den här gången.

 

Fullmäktigegruppen Sverigedemokraterna Alvesta