Prioritering av kärnverksamheter | Sverigedemokraterna i Alvesta

Prioritering av kärnverksamheter

Prioritering av kärnverksamheter.

Trygghetsboende ska finnas som tillval för de som önskar att få detta.
Skall ytterområdena utvecklas är tillgången till samhällservice en avgörande faktor. Därför bör kommunen i görligaste mån behålla sin service även på de mindre orterna.

Skolor, fritidsanläggningar, distriktssköterskemottagning och medborgarkontor där folk kan få information och hjälp med kommunala spörsmål är avgörande för utvecklingen på en liten ort.

Småföretagandet ska stimuleras med låga tomtpriser och en företagslots som är specialiserad enbart på landsbygden ska anställas. En affär brukar vara avgörande om en ort skall leva vidare eller inte.