Svag argumentation vid avslag av våra motioner i utbildningsnämnden 26/6 | Sverigedemokraterna i Alvesta

Svag argumentation vid avslag av våra motioner i utbildningsnämnden 26/6

Vid utbildningsnämndens senaste möte Den 26/6 bereddes två motioner från oss. Den ena motionen går ut på att införa ett mobilförbud i skolan, och den andra syftar till att utreda hur elevers betyg påverkas av lärarnas sjukfrånvaro. Man beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå båda motionerna.

Anette Lindström, vår ordinarie ledamot i utbildningsnämnden kommenterar:

”Jag tycker att det är synd att man väljer att yrka avslag på båda motionerna. Flera ungdomar som vi pratat med säger sig vara trötta på att många sitter med näsan i mobilen, istället för att koncentrera sig på läraren och undervisningen. Detta är ett reellt problem, och Alvesta är ganska unika med att inte ha något förbud alls. Enligt Lärarnas Tidning 29/8-2016 är det endast 6 % av skolorna som inte har något förbud alls, medan 40% har ett totalt mobilförbud. Det är något som har stöd bland både lärare och elever, som vittnar om ökad studiero, med rörlighet på rasterna och minskat antal kränkningar och mobbning på nätet.

Man motiverar avslaget till motionen med att det håller på att utredas på nationell nivå. Det är dock såklart inte ett seriöst argument. Lagen kommer inte att (förutsatt att den går igenom) träda i kraft förrän 2021, och det finns ingenting som hindrar att kommunen fattar det beslutet på eget hand. Att man ändå inte är beredd att göra något tyder tyvärr på en viss bekvämhet, och är något som kommer att drabba hundratals elever i kommunen.

Många vittnar även om att de tycker det är jobbigt att byta lärare hela tiden då ordinarie lärare är sjukskriven. Man känner att det blir sämre kontinuitet i skolgången. En utredning som visar vilken effekt lärares frånvaro har för eleverna hade bidragit till att visa hur viktigt det är med nöjda och välmående lärare, och därmed höja incitamenten för att ta hand om personalen inom kommunens skolor.”