Turismen | Sverigedemokraterna i Alvesta

Turismen

Turismen.

Utveckla turismen i kommunen. Kommunen erbjuder fin och orörd natur som lockar besökare, detta ska vi utveckla  och marknadsföra. Alla planer på vindkraftsverk inom naturområden i kommunen ska konsekvensanalyseras, detta för att bevara naturområden orörda och behålla flora och fauna intakt.