Valteknisk samverkan med Alvesta Alternativet | Sverigedemokraterna i Alvesta

Valteknisk samverkan med Alvesta Alternativet

I smålandsposten har det idag framkommit att vi, tillsammans med A-A, inleder en valteknisk samverkan.

Det bör vara varje partis skyldighet att göra vad man kan för att ens väljare ska få så stor representation som möjligt i politiken. Detta är den väg vi upplever bäst möjliggör detta.
Att Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C) är besvikna över att inte längre ha en majoritet i de större nämnderna framgår tydligt i dagens nyhetsrapportering. Nu kommer man – precis som i kommunfullmäktige – inte kunna nå egen majoritet i dessa.

Det är föga förvånande att man från de styrandes sida inte anser att det är ”bra för kommunen” när saker förändras till ens egen nackdel. Vi ser det dock som positivt att maktförhållandena i fullmäktige, som speglas av väljarna, också återfinns i kommunens olika nämnder. Det kräver att man tar större hänsyn och för samtal även med de partier utanför ens egna konstellation, vilket är det enda rimliga med hänsyn till  valresultatet.

Per Ribacke har tidigare sagt att det är är ”politiskt bättre” att ta beslut i olika frågor i t.ex kommunstyrelsen än i fullmäktige. Citat: ”Sen kan jag få kritik för att inte frågor lyfts till fullmäktige, men då vi inte har majoritet där är jag gladare om det kan avgöras i kommunstyrelsen”. Detta innebär att det uppenbarligen råder en diskrepans mellan fullmäktige  och nämnder. Vårt valtekniska samarbete är ett sätt att ge en bättre och mer demokratisk fördelning i kommunens olika beslutsprocesser.