Vår politik | Sverigedemokraterna i Alvesta

Vår politik

Detta vill SD i Alvesta

Sverigedemokraternas strävan för Alvesta kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.

Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr något som allt mer har kommit att prägla vår stad.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av denna. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.

Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Alvesta och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.