Vår syn på brottsförebyggande verksamhet i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Vår syn på brottsförebyggande verksamhet i Alvesta

Den senaste tiden har vi tyvärr kunnat läsa om ett antal rån och inbrott i Alvesta. Med anledning av detta vill vi ge några kommentarer kring situationen i Alvesta och Sverigedemokraternas syn på brottsbekämpning.

En absolut grundförutsättning för att ett samhälle och en kommun ska kunna fungera på ett önskvärt sätt är att medborgare och näringsidkare känner trygghet. Skola, vård, välfärd och infrastruktur är givetvis viktiga, men utan ett kraftigt markerande mot brottslighet så kommer färre företag och invånare att vilja bo och verka i Alvesta.

Det finns en teori inom kriminologi som kallas för ”Broken windows” (=krossade fönster).
Den bygger på idén att när en byggnad utsätts för initial skadegörelse, till exempel får ett fönster krossat, så dröjer det inte länge förrän fler fönster går sönder, och skadegörelsen blir alltmer omfattande. Därför är det av största vikt att man åtgärdar skadegörelsen i ett tidigt skede, innan man ger ut signalen att det går bra att krossa fönster, eftersom ingen ändå inte bryr sig.

Den här teorin går även att applicera på situationen vi sett i Alvesta. Om man med agerar med kraft och bestämdhet när man ser tendenser till en ökad kriminalitet, så kommer det i framtiden krävas mindre resurser för att bekämpa densamma. Men om vi väntar och hoppas att det går över av sig självt så riskerar vi att se en eskalerande kriminalitet, otrygghet och oro hos medborgare.

Vi har dussintals skräckexempel i Sverige på hur långt saker kan gå om man vägrar se och ta tag i problem. Låt inte Alvesta bli ännu ett sådant!

Även om det primärt är statens uppgift att se till att polisen har tillräckligt med resurser för att hålla tillbaka kriminaliteten runtom i landet, så finns det ändå flera saker som man kan göra från kommunalt håll. Exempel på åtgärder kan vara:

– Att från kommunens sida ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

– Effektivisera brottsförebyggande rådets arbete mot brottslighet. Detta t.ex genom en förbättrad dialog mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar så att man tillsammans kan jobba fram en så bra bild som möjligt över vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, motorburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.

– Kommunerna bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

– Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.