Vi kommenterar uteslutningen av fd. gruppledaren i SD Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta

Vi kommenterar uteslutningen av fd. gruppledaren i SD Alvesta

I media har man i veckan kunnat läsa om att Benny Lundh Johansson, tidigare gruppledare och ordförande i SD Alvesta har blivit utesluten med omedelbar verkan. Med anledning av detta vill styrelsen i föreningen härmed nyansera den bild som Benny flitigt förmedlat i media, framförallt i Smålandsposten i ett antal månader nu.

 

I huvudsak har kritiken bestått av påståenden som tysthetskultur, vuxenmobbning, ryggdunkarklubb, toppstyrning etc. Samtliga i styrelsen anser att den här bilden är helt felaktig och bygger på vanföreställningar, högst subjektiva iakttagelser och en allmän misstro gentemot sitt parti och sina partikamrater. Som vi ser det finns det flera anledningar till varför Benny valt att kritisera partiet så hårt och till varför man upplever en så svart bild av internorganisationen. Alla dessa anledningar i kombination med varandra har gjort att partiet till slut kommit fram till att han inte längre kan företräda partiet, något som vi instämmer med.

  • Flera i styrelsen har haft idéer och velat bidra med motioner och tagit initiativ till lämpliga frågor att ta upp, och vi var ca 7st som erbjöd sig att hjälpa till med den senaste budgeten. Inga av dessa intressen togs tillvara på, utan Benny satt ensam mitt i natten och skrev motioner och interpellationer, som inte förankrats och diskuterats vare sig i fullmäktigegruppen eller hos någon annan, och ingen av oss har haft vetskap om handlingarna förrän det antingen är fullmäktigemöte eller står att läsa i tidningen. Det är en självklarhet att gruppledaren har en samordnande och organisatorisk roll i det politiska arbetet. Tidigare har partiet snarare agerat som hans personliga opinionsplattform.

 

  • Rent organisatoriskt sett har verksamheten succesivt blivit bättre och bättre, särskilt under det senaste året tack vare många duktiga och fantastiska människor. Både arbetsordningen, kommunikationen, medlemsvården och positiviteten har förbättrats avsevärt, och sammanfattningsvis ser förutsättningarna för föreningen bättre ut än på många år. Dock har inte Benny haft någon drivande roll i det här, utan styrelsen har efter bästa förmåga gjort vad vi kunnat för att utveckla verksamheten och ta hand om medlemmar och aktivera dessa, trots att vi inte haft tillgång till medlemslistor och trots att Benny, trots uppmuntringar från flera, inte visat intresse för att bedriva en aktiv medlemsvård.

 

  • Misstro gentemot partiet och sina medarbetare. Man såg konflikter och dolda agendor hos ett växande antal aktiva allteftersom tiden gick, och varje initiativ från någon annan betraktades som ett steg i ledet för att så småningom kuppa bort honom. I Smålandsposten i onsdags säger Benny att han vetat att han varit på väg bort i två år. Givetvis så blir det här en självuppfyllande profetia. Utgår man från och agerar utefter det faktum att man inte ser sig ha någon framtid i partiet och är på väg ut, och ser alla som fiender så är det självfallet ohållbart att inneha en ledande position inom partiet.

 

  • I intervjun säger Benny också att ”det enda jag har velat är att förbättra partiet intern men så fort man uttrycker en avvikande åsikt så åker man ut. Åsiktsfrihet och demokrati är inget man accepterar.” Detta är något som är väldigt märkligt, då man inte framförde några som helst klagomål eller farhågor för styrelsen innan man gick ut i media och smutskastade densamma. Benny var även vald till ombud till landsdagarna på distriktets årsmöte, så att han inte skulle ha någon möjlighet att uttrycka sig är inte bara en felaktig beskrivning av partikulturen utan även fel rent objektivt.

    Med det sagt ska alla missförhållanden inom partiet givetvis tas på största allvar och åtgärdas. Dock så är det en avsevärd skillnad mellan att vara ”visselblåsare”, och att öppet såga hela partiet och uppmana folk att inte rösta på oss. Innan man går så långt bör man ställa sig några frågor – ”har jag gjort allt i min makt för att åtgärda problemen internt? Och är är i så fall anledningen till att jag inte får gehör för mina farhågor att de är obefogade?” Svaret på fråga 1 är ”nej” och svaret på fråga 2 är ”ja”.

 

Sammanfattningsvis så kan styrelsen gå i god för att partiet lokalt på sikt inte tagit skada eller minskat i styrka på grund av Bennys uteslutning. Beslutet att utesluta Benny är snarare en konsekvens av att organisationen har vuxit så pass mycket. Partiet hade aldrig kunnat bli större än vad Benny var om man hade behållit honom, därför bör man se det här tråkiga men nödvändiga beslutet som en del i utvecklingen och ett kvitto på att vi hela tiden utvecklas till det bättre.

Framtiden ser ljus ut och det finns alla möjligheter för oss att göra ett bra val i kommunen. Därför vill vi härmed uppmana samtliga som vill verka för ett bättre Sverige och delar våra värderingar att bli medlemmar och vara med när vi skriver svensk politisk historia.

 

Som en vis partiledare sade en gång: ”ibland måste man bli färre för att kunna bli fler”.

 

För mer information, kontakta oss på alvesta@sd.se

 

SD Alvesta